Oszustwo podatkowe wspólnika firmy – czy Tobie grożą konsekwencje?

Udostępnij

Wiele osób prowadzi wspólnie firmę, jednak czasem może się okazać, że partner, któremu maksymalnie się ufało oszukiwał. Wtedy też pojawia się pytanie czy druga osoba bądź pozostali wspólnicy będą ponosić tego konsekwencje. Warto zatem poznać fakty, a nie mity na owy temat.

 

Odpowiedzialność zarządu i spółki istnieje

 

Cóż czasem przez zbyt duże zaufanie do drugiej osoby można naprawdę sporo stracić. Zatem prowadząc firmę, warto stosować zasadę ograniczonego zaufania. Coraz więcej udowadnia się przypadków oszustw podatkowych. Na szczęście wykrywalność tego typu przestępstw jest bardzo duża. Jeżeli dojdzie do nieprawidłowości w spółce, należy zdawać sobie sprawę, że odpowiedzialność ponosi cały zarząd.  Członkowie zarządu mają realny wpływ na prowadzenie wszelkich rozliczeń, ale i dostęp do wszystkich danych. Zatem mają nie tylko prawa, ale i obowiązki, a wiec summa summarum odpowiadają za wszelkie nieprawidłowości przed sądem. Warto też poznać przepis, który jasno o tym mówi, a dokładnie art. 9 § 3 k.k.s. Parafrazując go  trzeba wiedzieć, że za wszelkie czy to wykroczenia czy też przestępstwa skarbowe odpowiada nie tylko sam sprawca, lecz także osoba , która zajmuje się danymi sprawami gospodarczymi i ma w nie pełen wgląd. Zatem będąc w spółce jest się odpowiedzialnym za ewentualne oszustwa podatkowe. W takich sprawach grozi odpowiedzialność karno-skarbowa.

 

Oszustwa pomiędzy przedsiębiorcami

 

Warto wiedzieć, że w firmach dochodzi do oszustw podatkowych, ale nie tylko. Bywają też sytuacje, że jedna firma działała na szkodę tej drugiej, z którą współpracuje. Wtedy mamy do czynienia ze sprawami gospodarczymi. Jeszcze do niedawna były one stosunkowo długo prowadzone, na szczęście już od zeszłego roku to się zmieniło.  Sprawy gospodarcze w sądzie dotyczą niedopełnienia zobowiązania, a więc nie dotyczą działania na szkodę Państwa. Zatem wynikają one ze stosunków cywilnych i to właśnie wnioskodawca składając wniosek musi pamiętać o dołączeniu do niego wszystkich niezbędnych dowodów. Jeżeli więc w Twojej firmie dojdzie do oszustwa, ale na szkodę Państwa to sprawa nie będzie odbywać się w sądzie gospodarczym.

 

Odpowiedzialność księgowych czy osób zatrudnionych na danym stanowisku

 

Trzeba pamiętać, że nie tylko zarząd spółki czy wspólnicy odpowiadają za wszelkie niedopatrzenia czy oszustwa podatkowe. Jeżeli w danej firmie zatrudniony jest księgowy bądź wydelegowana osoba, która zajmuje się choćby dokumentacją dotyczącą rozliczeń to i ona ponosi odpowiedzialność. Dochodziło już do sytuacji, że młoda księgowa odpowiadała za wyłudzenie podatkowe, choć jej udział w tym przestępstwie był zerowy. Ale odpowiedzialność wynikała z podpisanej umowy, gdzie jasno określona była odpowiedzialność. Choć wyłudzenia miały miejsce na wyższym szczeblu, to największą odpowiedzialność poniosła ona.

 

Działanie na szkodę firmy – kto ponosi odpowiedzialność

 

Przestępstwa podatkowe mają różne formy. Czasem dochodzi do działań na szkodę danej firmy czy spółki, co określone jest w art. 296 KK. Również w tym przypadku należy zdawać sobie sprawę, że odpowiedzialność przed sądem może ponosić zarówno zarząd, wspólnicy, ale i osoby zatrudnione na danym stanowisku, gdzie z racji wykonywanej pracy mają dostęp do wszelkich dokumentów. Nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym przypadku prawa członka zarządu określa się mianem mandatu, który jest niczym innym jak kompetencją do wykonywania danych zadań i jeżeli dojdzie do wygaśnięcia mandatu, wtedy też członek zarządu nie będzie odpowiadał przed sądem. Warto też wiedzieć jak wygląda sprawa w spółach kapitałowych i tutaj osoby zatrudnione na najwyższych stanowiskach pomimo tego, że nie wchodzą w skład statutowych władz będą ponosić odpowiedzialność za ewentualne oszustwa czy niedopatrzenia.

 

Prowadząc firmę należy pamiętać o pełnej uczciwości, ale i przejrzystości. Nie zawsze bowiem okazuje się, że wszyscy pełniący ważne funkcję są uczciwi. Brak wiedzy nie sprawia, że uniknie się odpowiedzialności za niedopełnienie swoich obowiązków.

Materiał partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz