Akt notarialny - umowa sprzedaży lub przeniesienia własności nieruchomości

Udostępnij

Sprzedaż mieszkania to często jedna z najważniejszych transakcji w życiu. Jest zwieńczeniem lat ciężkiej pracy, spadku lub inwestycji. Umowa kupna/sprzedaży nieruchomości wymaga wyjątkowej formy - aktu notarialnego.

Czym jest akt notarialny?

Akt notarialny to nic innego jak dokument, który potwierdza dokonanie określonej czynności prawnej. Akt notarialny, czyli umowa między kupującym a sprzedającym, która opisuje warunki transakcji, wykorzystywany jest przy zakupie lub sprzedaży mieszkania. Nie da się tak po prostu spotkać, wypić filiżankę, a potem spisać warunki na kartce papieru. No właśnie, nie. Otóż nie. Artykuł 158 polskiego kodeksu cywilnego, konkretnie, mówi o tym wyraźnie:

Do zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości należy stosować akt notarialny. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która jest zawierana w celu wykonania istniejącego wcześniej zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości; zobowiązanie to również powinno być wymienione w akcie notarialnym.

Tłumacząc z języka polskiego na angielski oznacza to, że każda sprzedaż nieruchomości musi być potwierdzona dokumentem notarialnym. Być może zastanawiasz się, co się stanie, jeśli tak nie będzie. Nasz ustawodawca ma na to odpowiedź. Znajduje się ona w art. 73 ust. 2 tejże ustawy.

Jeżeli do dokonania czynności prawnej wymagana jest inna forma, jest ona nieważna.

Jeśli jesteś na finiszu sprzedaży mieszkania i nie podpisałeś umowy, możesz zapytać kupującego, gdzie się spotykają. Kupujący płaci za notariusza, podatek i koszt wypisów. Zazwyczaj kupujący decyduje, który notariusz będzie obsługiwał transakcję.

Wypis aktu notarialnego - czytaj więcej na notariusz-rusek.pl/czynnosci/sporzadzanie-wypisow-odpisow-i-wyciagow-dokumentow/

Kto jest odpowiedzialny za sporządzenie aktów notarialnych?

Notariusz przygotowuje akt notarialny na podstawie informacji i dokumentów otrzymanych od kupujących i sprzedających. Do sprzedaży mieszkania wymagane są następujące dokumenty:

 • Wypis z hipoteki i księgi wieczystej
 • Zaświadczenie o braku zameldowanych osób
 • Zaświadczenie potwierdzające brak zaległości w opłatach na rzecz spółdzielni, wspólnoty lub innej organizacji.

Notariusz przygotowuje dokument notarialny, ale to Ty jesteś jego sygnatariuszem. W razie problemów to Ty składasz go do rygoru.

Akt notarialny

Jak wygląda akt notarialny?

Akt notarialny można określić jako zwykłą umowę na papierze. Notariusz podpisze i opieczętuje kartkę papieru (lub kilka kartek) z pięknym nadrukiem. Prawdopodobnie otrzymasz w prezencie ładny folder i jego wizytówkę.

Co powinien zawierać akt notarialny sprzedaży nieruchomości?

Zgodnie z polskim prawem, dokument notarialny powinien być napisany w języku polskim. Akt notarialny powinien zawierać następujące ważne punkty:

 • Dokładną datę podpisania aktu notarialnego
 • Imię i nazwisko oraz adres notariusza.
 • Dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwiska, adresy, imiona rodziców oraz numer dokumentu tożsamości - taki dowód osobisty lub inny) Jeżeli mieszkanie sprzedaje lub kupuje firma, w dokumencie notarialnym znajdzie się nazwa i adres firmy.
 • Opis sprzedawanego mieszkania. Adres, wielkość, stan techniczny oraz czy jest piwnica lub balkon.
 • Cenę sprzedaży i termin przekazania.
 • Kiedy mieszkanie zostanie przekazane nabywcy?
 • Opis dokumentów, które zostały dostarczone do notariusza (np. zaświadczenie o braku zameldowanych osób, zaświadczenie o braku zaległości itp.
 • Informacja o pobranych podatkach i opłatach
 • Podpisy notariusza, kupujących i sprzedających

Notariusz sprawdza, czy wszystkie informacje zawarte w dokumencie notarialnym są prawidłowe. Po przygotowaniu aktu notariusz odczytuje go stronom kupującym lub sprzedającym nieruchomość. Notariusz podpisuje akt notarialny, jeśli kupujący i sprzedający potwierdzą ustnie i swoimi podpisami, że informacje zawarte w dokumencie są poprawne.

Notariusz zachowuje oryginał aktu notarialnego. Sprzedający i kupujący otrzymują tzw. wypisy z aktu notarialnego.

Oryginały aktów notarialnych są przechowywane przez pięć lat przez notariusza, który je sporządził. W tym okresie można zażądać od notariusza kopii aktu. W tym okresie nie mogą być one wydawane poza kancelarią. Po upływie pięcioletniego okresu oryginały są przekazywane do właściwego archiwum ksiąg wieczystych.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz