Jak skutecznie dochodzić roszczeń?

Udostępnij

Relacja wierzyciel-dłużnik zalicza się do najbardziej skomplikowanych stosunków w prawie cywilnym. Dochodzenie roszczeń nie jest łatwym zadaniem, jednak istnieją odpowiednie przepisy, które nie tylko pozwalają ubiegać się o odzyskanie należności, ale również pomagają ją wyegzekwować. Potrzebujesz pomocy prawnej w skutecznym dochodzeniu roszczeń u swojego dłużnika? Ten tekst jest dla ciebie.

Czym jest roszczenie i kiedy powstaje?

Roszczenie to stosunek prawny polegający na uprawnionym domaganiu się określonego zachowania od danej osoby. Zazwyczaj, powstanie roszczenia wynika bezpośrednio z umowy między stronami. Umowa taka może być zawarta w firmie pisemnej lub ustnej. Powstanie roszczenia ma miejsce wówczas, gdy jedna ze stron uowy nie dotrzyma jej warunków. Strona umowy, która ma prawo domagać się roszczenia, nazywana jest wierzycielem, zaś osoba, która zobowiązana do wykonania roszczenia jest dłużnikiem.

Dochodzenie roszczeń – w jaki sposób prawo chroni wierzyciela?

Prawo cywilne skonstruowane zostało w taki sposób, aby chronić obie strony sporu i dawać im instrumenty prawne pozwalające na skuteczne dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. W przypadku dochodzenia roszczeń sytuacja ta również ma zastosowanie. Brak terminowej zapłaty za wykonaną usługę lub sprzedaż danego towaru, zadośćuczynienie za wykonaną szkodę, zwrot pożyczonego mienia lub pieniędzy – wszystko to sprawia, że wierzyciel ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem, pozywając dłużnika.

Dochodzenie roszczenia na drodze sądowej czy ugoda między stornami?

Warto w rym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że droga sądowa w większości przypadków stanowi ostateczność, jeśli chodzi o skuteczne dochodzenie roszczeń. Nie jest ona bowiem jedyną z możliwych alternatyw mających na celu doprowadzenie do wykonania zobowiązania przez dłużnika. Strony umowy mogą poszukiwać innych form porozumienia, zwykle w formie ugody przedsądowej. Pozwala to znacznie uprościć wszelkie formalności i ograniczyć koszty postępowania. Szczególnie dłużnikowi powinno zależeć na tym, aby sprawa o wierzytelność nie trafiła na wokandę, z uwagi na fakt, że sąd po rozpatrzeniu sprawy oraz wszystkich przesłanek i dowodów, zazwyczaj podejmuje decyzję o konieczności zwrotu wierzytelności wraz z dodatkową rekompensatą za zwłokę (odsetki), dodatkowo obciążając dłużnika kosztami postępowania. Wszystko to sprawia, że dla osoby zadłużonej znacznie rozsądniejsze jest szukanie kompromisu poza salą sądową.

Przedawnienie wierzytelności – kiedy ma miejsce?

Czasem jednak okazuje się to niemożliwe, z uwagi na uporczywe uchylanie się dłużnika przed spłatą zobowiązania. Wszystko to powoduje, że rozprawa w sądzie staje się jedyną szansą na odzyskanie należnych środków przez wierzyciela, o ile oczywiście nie dojdzie do przedawnienia lub wygaśnięcia roszczenia.

Roszczenie może ulec przedawnieniu nie tylko z powodu upływu określonego czasu (dla konkretnych roszczeń ustalone zostały osobne terminy przedawnień), ale również w momencie, gdy np. dłużnik zostanie przez wierzyciela zwolniony z obowiązku uregulowania długu.

Prawnik – Warszawa

Wyegzekwowanie roszczenia może okazać się niemożliwe w momencie, gdy dłużnik nie posiada majątku, z którego mógłby dokonać spłaty wierzytelności. Jeśli jego sytuacja materialna nie pozwala na wyegzekwowanie roszczenia, wówczas wierzyciel ma prawo dochodzić spłaty długu w późniejszym terminie. Interesuje cię dochodzenie roszczeń w Warszawie? Doświadczony prawnik z pewnością pomoże ci skutecznie odzyskać należność.

 

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

Zostaw komentarz