Sprawdzanie nieruchomości

Udostępnij

​Przed nabyciem bądź dzierżawą nieruchomości, aby zapobiec ewentualnym negatywnym skutkom, należy sprawdzić jej stan prawny. W tym celu można zlecić wykonanie profesjonalnego audytu prawnego nieruchomości lub samodzielnie zająć się analizą zapisów w księdze wieczystej oraz w pozostałych dokumentach.

Stan prawny nieruchomości wynika z praw i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej i innych dokumentach. Domniemywa się, iż zapisy w księdze są zgodne ze stanem rzeczywistym - jeśli pojawia się niezgodność, wówczas to treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto według treści księgi nabył własność. Stanowi o tym art. 5 ustawy o księgach wieczystych i hipotece - jest to tak zwana rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Sprawdzanie nieruchomości w księdze wieczystej

Podstawowym dokumentem, który określa stan prawny nieruchomości, jest księga wieczysta.

Zawiera ona cztery działy, które zawierają następujące informacje:

  • I-O - znajduje się w nim oznaczenie nieruchomości;
  • II - zawiera wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego;
  • III - znajdują się w nim wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością oraz wpisy innych praw i roszczeń;
  • IV - zawiera wpisy dotyczące hipotek.

Do sprawdzenia nieruchomości w księdze wieczystej niezbędny jest jej numer. Wówczas za pośrednictwem strony internetowej można zapoznać się z zawartymi w niej zapisami. Dokładna analiza wszystkich informacji pozwala na zapoznanie się z każdym możliwym ryzykiem obejmującym daną nieruchomość.

Ewidencja gruntów i budynków - co zawiera?

Sprawdzenie nieruchomości powinno obejmować także ewidencję gruntów i budynków, w której znaleźć można zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach oraz ich właścicielach. Jej weryfikacja pozwala na zapoznanie się z dokładnym położeniem i powierzchnią nieruchomości, położeniem budynków, obrębem ewidencyjnym oraz rodzajem użytków gruntowych. Informacje z ewidencji gruntów i budynków są jawne, jednak w przeciwieństwie do zapisów w księdze wieczystej, udzielane są odpłatnie.

Położenie nieruchomości i jej usytuowanie względem innych nieruchomości można sprawdzić uzyskując wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej. Wszystkie dane powinny pokrywać się z danymi ujętymi w księdze wieczystej nieruchomości.

Pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie

W przypadku nieruchomości w postaci działki, warto jest sprawdzić datę ważności pozwolenia na budowę. Należy rozpocząć prace w ciągu trzech lat od dnia wydania decyzji - jeśli nie zostanie w tym czasie rozpoczęta lub zostanie przerwana na dłużej niż trzy lata, wówczas decyzja wygasa. Weryfikacja tego dokumentu pozwoli sprawdzić, czy dany budynek został wybudowany zgodnie z prawem i czy można go użytkować.

Sprawdzenie nieruchomości - ustalenie zameldowanych osób

Sprawdzenie nieruchomości pod względem prawnym powinno także obejmować weryfikację liczby osób w niej zameldowanych. Można to zrobić dzwoniąc do właściwego wydziału ewidencji ludności w urzędzie miasta lub gminy oraz uzyskując odpowiednie zaświadczenie.

Bezwzględnie warto poddać nieruchomość sprawdzeniu przed jej zakupem, niezależnie od celu transakcji. Może to zaoszczędzić wielu problemów w przyszłości, a także ochronić przed utratą znacznej ilości środków finansowych.

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

Zostaw komentarz