Małe i średnie firmy będą zwolnione z części przepisów RODO

Udostępnij

25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych.

Nowe przepisy będą miały istotne znaczenie dla każdego podmiotu, który działa na terenie UE zaczynając od jednoosobowej działalności gospodarczej kończąc na największych korporacjach. Czasu na wprowadzenie zmian nie jest dużo, a brak ich będzie groził wielomilionowymi karami.

Czy każdy przedsiębiorca musi nastawić się na tak surowe przepisy?

Odpowiedź na to pytanie została udzielona przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii potwierdziły, że względem małych i średnich firm będą stosowane mniej uciążliwe przepisy, gdy chodzi o dopasowanie się do RODO.

Polskie firmy z sektora MŚP będą zwolnione z części wymagań jakie są nakładane przez RODO. Małe i średnie firmy to takie, które zatrudniają mniej niż 250 osób. Nie przetwarzają one danych wrażliwych i nie udostępniają danych innym podmiotom. Te firmy nie muszą informować swoich klientów o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

O takim ograniczeniu stosowania wchodzących w życie 25 maja br przepisów zdecydowały ministerstwa cyfryzacji oraz przedsiębiorczości i technologii. Można z tego wnioskować, że zostaną zaproponowane odpowiednie zasady, które będziemy mogli zauważyć w ustawie krajowej. Ustawa taka będzie bowiem uzupełnieniem dla unijnego rozporządzenia i to ona będzie konkretyzować przepisy, które tam właśnie się znajdują.

Przygotowanie do rodo

Które przepisy będą dotyczyć MŚP?

Jednak MŚP będą zobowiązane tak jak każdy przedsiębiorca do poinformowania osób, których dane będą przetwarzane na etapie ich gromadzenia o swoich danych, celu i podstawie prawnej do przetwarzania, danych kontaktowych inspektora ochrony danych o ile takiego posiada. Pełne zastosowanie znajdzie również art. 33 RODO, gdzie przedsiębiorca będzie zobowiązany do poinformowania o naruszeniu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a tym samym nie uniknie odpowiedzialności za naruszenie prawa.

Wprowadzone ograniczenie stosowania RODO dla małych i średnich firm ma głównie ułatwić prowadzenie biznesu. Nie oznacza to jednak, że MŚP będą całkowicie wyłączone z obowiązku informowania konsumentów. Mowa tutaj o przetwarzaniu danych, jednak bez wątpienia realizowanie rozbudowanego obowiązku informacyjnego, o którym mowa jest w art. 13 RODO.

Sprawiałoby to wiele trudności, szczególnie gdy pierwszy kontakt klienta z przedsiębiorcą następuje drogą telefoniczna, która będzie utrudniać kilkuminutowe odczytywanie długich komunikatów i treści o prawnym charakterze. Dlatego właśnie tak istotne znaczenie ma wprowadzone ograniczenie, dzięki któremu te wymogi, gdy chodzi o informacje nie będą aż tak restrykcyjne jak dla największych firm, gdy chodzi o zastosowanie przepisów RODO.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz