Zasady prawne udzielania licencji. Komu i kiedy można ją udzielić?

Udostępnij

Umowy licencyjne ściśle wiążą się z własnością intelektualną drugiej strony. Zatem jasno reguluje je prawo, wszak mają one chronić dzieła danych autorów przez ich bezprawnym wykorzystaniem. Oczywiście dotyczą nie tylko artystów, ale wszystkich twórców, czyli także osób pracujących w wolnych zawodach. Trzeba zdawać sobie sprawę, że bezprawne wykorzystywanie czyjeś pracy jest karane, dlatego trzeba uzyskać zgodę. Jeżeli uważacie, że ktoś bezpodstawnie naruszył wasze prawo to warto skorzystać z pomocy adwokata. Możecie udać się choćby do kancelarii prawa pracy.

Licencja w kilku słowach

Pod pojęciem licencji kryje się zgoda na wykorzystywanie zgodnie z prawem czyjeś własności intelektualnej. Warto tutaj wiedzieć, że w  odróżnieniu od umowy przeniesienia praw, udzielając licencji nie tracisz się swoich praw dotyczących danego dzieła, a więc przywilejów z autorskiego prawa majątkowego, zatem nadal możesz czerpać profity z tego tytułu. A więc podpisując umowę licencyjną z daną osobą czy firmą udzielasz jej prawa do korzystania z Twojej pracy, przy czym sposób w jaki dane jednostki mogą tego dokonywać zależy od rodzaju umowy, która została między Wami zawarta. Oczywiście nie można udzielić żadnej stronie dodatkowych praw, jeżeli takowych się nie posiada. Podstawą do udzielenia licencji  jest art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi, że dany  twórca może  pozwalać na korzystanie  z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.

Czas trwania licencji oraz sposób jej zawarcia

Należy zdawać sobie sprawę, że nadawanie licencji jest określone wieloma przepisami i obostrzeniami, co ma zapewnić maksymalną ochronę wszystkim twórcom. Zazwyczaj licencji udziela się na okres 5 lat , gdyż taki termin  jest określony w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Oczywiście można ten czas skrócić do jednego roku, ale również wydłużyć na czas nieokreślony. Tutaj bardzo ważny jest przepis, który odnosi się do licencji zawartych na okres dłuższy niż 5 lat, gdyż po ich upływie licencja może zostać wypowiedziana, ale trzeba zachować terminy wypowiedzenia, które odnoszą się do umowy zawartej właśnie na czas nieokreślony.

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na samą formę licencji, która oczywiście może być pisemna, ale też ustna. Jednak w razie konfliktu stron zdecydowanie łatwiej udowodnić swoje racje mając umowę pisemną. Należy bezwzględnie określić na niej strony umowy, a także oświadczenie woli. Bardzo ważne jest także określenie czasu i zakresu, na jaki została ona udzielona, a także samego sposobu licencjonowania, a więc pole eksploatacji. Bardzo ważne jest jeszcze uwzględnienie wynagrodzenia oraz zastrzeżenie dotyczące licencji wyłączonej i niewyłączonej.

Rodzaje licencji

Wyróżniamy wiele rodzajów licencji choćby licencje wyłączoną. W tym przypadku licencjobiorca jest osobą wyłącznie uprawnioną do korzystania z danego  utworu, jednak nie może on udzielać innej osobie pozwolenia na dalsze korzystanie z pracy licencjodawcy. Kolejnym rodzajem jest niewyłączona, w przypadku której licencjodawca może zezwolić na korzystanie ze swojego dzieła wielu osobom równocześnie, jednak wszyscy powinni mieć możliwość korzystania na takich samych zasadach, czyli polach eksploatacji.

A może licencja podstawowa?

Alternatywą dla wcześniej wymienionych rodzajów jest licencja podstawowa, gdzie licencjobiorca zostaje uprawniony tylko i wyłącznie do korzystania z oferowanego  produktu, przy czym nie może udzielać  sublicencji czy używać na innych polach eksploatacji, niż wymienione w umowie. Kolejnym rodzajem jest licencja ustawowa, dotyczy ona samych praw usługodawcy, który jest zleceniodawcą. Możemy także wyróżnić licencję otwartą, która dotyczy wszystkich dzieł, które zostały przekazane na użytek danego społeczeństwa.

Udzielanie licencji odbywa się na drodze postępowania administracyjnego. Jednak bardzo często potrzebna jest pomoc adwokata, dzięki któremu można zawrzeć umowę, która będzie korzystna dla obu stron. W razie pytań czy wątpliwości warto skorzystać z usług, jakie świadczy adwokat od prawa pracy.

Artykuł sponsorowany

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz