Kwestie odszkodowań - jakiej pomocy udzieli adwokat?

Udostępnij

​W kwestiach związanych z odszkodowaniami bardzo przydatna jest pomoc adwokata. Warto dowiedzieć się nieco więcej na ten temat, a także zapoznać się z zakresem pomocy, której może udzielić prawnik w toku toczącego się postępowania.

Pomoc adwokata

Pomoc adwokata w zakresie spraw dotyczących odszkodowań może być niezwykle szeroka. Pomoc można uzyskać zarówno w sprawach związanych ze szkodami na osobie, jak i szkodami na majątku. Możliwe jest również otrzymanie zadośćuczynienia dzięki pomocy adwokata. Odszkodowania najczęściej uzyskiwane są od firm ubezpieczeniowych. Przede wszystkim powinny być adekwatne do rozmiaru szkody. Roszczenia na początku dochodzone są w trybie przedsądowym na drodze negocjacji. Jednak jeśli to działanie nie przyniesie oczekiwanych efektów to sprawa kierowana jest do sądu.

Oferta usług

Oferta usług adwokata – takiego, jak Adwokat Sylwia Pobideł-Kolczyk z Dąbrowy Górniczej - obejmuje każdy etap postępowania w zakresie odszkodowań. Na początku dokonuje się analizy faktycznego rozmiaru szkody lub rozmiaru doznanej krzywdy. Następnie niezbędne jest skompletowanie wszystkich dokumentów związanych ze sprawą. Szkoda zgłaszana jest w zakładzie ubezpieczeń, a adwokat na bieżąco monitoruje postępy całego procesu. Możliwe jest także prowadzenie negocjacji w imieniu klienta oraz skierowanie sprawy do sądu, jeśli wcześniejsze działania nie przyniosły oczekiwanych efektów.

Odszkodowania

Roszczenia o odszkodowania dotyczą przede wszystkim szkód majątkowych. Osoba poszkodowana może ubiegać się zarówno o wypłatę odszkodowania, jak i przywrócenie rzeczy do poprzedniego stanu. W niektórych przypadkach naprawienie szkody jest niemożliwe. Może być także znacznie kosztowne lub utrudnione. W tym przypadku klient może domagać się jedynie odszkodowania. Na szkodę poniesioną przez klienta składa się szkoda rzeczywista, a także utracone korzyści.

Zadośćuczynienie

Z pomocą adwokata poszkodowany może starać się również o zadośćuczynienie za doznane krzywdy, wśród których można wskazać na przykład negatywne przeżycia oraz ból i cierpienie. Są to straty niemajątkowe, za które wypłacane są świadczenia pieniężne. Zadośćuczynienie może należeć się poszkodowanemu z różnych przyczyn. Może to być na przykład uszkodzenie ciała oraz rozstrój zdrowia, a także naruszenie dóbr osobistych, które może mieć różne powody.

Odszkodowania komunikacyjne

Częstą grupą spraw dotyczących odszkodowań są szkody komunikacyjne. Pomoc adwokata jest w nich niezwykle przydatna, ponieważ ubezpieczyciele dość często zaniżają wartość poniesionych szkód w przypadku ubezpieczenia OC. Ubezpieczyciele mogą również kwestionować sposób naprawy samochodu, zakup części, a także wartość pojazdu. Pomoc adwokata jest przydatna również w kwestii dochodzenia swoich praw z polisy AC.

Odszkodowanie za błędy lekarskie

Kolejną grupą spraw, w których przydatna jest pomoc adwokata, są błędy lekarskie. Błędy medyczne dotyczą szkód popełnianych przez lekarzy w procesie leczenia pacjenta. Poszkodowany może dochodzić swoich praw zarówno w etapie przedsądowym, jak i na drodze sądowej.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz