Tych błędów w rozliczaniu projektów unijnych lepiej nie popełniać!

Udostępnij

Rozliczanie projektów unijnych jest bardzo trudnym zadaniem. Osoby niemające pojęcia o tym powinny poszukać specjalistycznych firm, dla których rozliczanie projektów unijnych nie stanowi żadnego problemu. Sprawdźmy, jakie błędy najczęściej popełniamy oraz na kogo pomoc możemy liczyć.

Najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu projektów unijnych

Jeśli chodzi o rozliczanie projektów unijnych, to wszystko musi być ujęte bardzo dokładnie, z dbałością o każdy szczegół. Na pewno wszystkie wydatki musimy ując prawidłowo w dokumentacji księgowej danego projektu. Rozliczanie nieterminowe środków unijnych może narazić instytucję na konieczność zapłaty bardzo wysokich odsetek. Bardzo ważne jest sporządzenie poprawne wniosku beneficjenta o płatność.

Instytucja kultury, jako beneficjent środków unijnych, ma obowiązek rozliczania okresowego otrzymanej dotacji. Aby móc uniknąć błędów, warto się zapoznać ze wszystkimi zasadami dotyczącymi rozliczania wszelkich środków. Zależą one od konkretnego rodzaju programu, z którego dana instytucja otrzymuje środki. Jednak nawet bardzo dobra znajomość wytycznych nie pozwala się ustrzec przed popełnieniem pewnych błędów.

Bardzo często zdarza się brak podpisów pod informacją o weryfikacji pod merytorycznym względem oraz pod względem formalnym oraz rachunkowym. Dosyć często wpisana jest błędna wartość kwalifikowalnych wydatków rozliczanych konkretnym dokumentem.

Pamiętajmy, że jeśli w projektowej dokumentacji znajdują się kserokopie dokumentów, uprawniona osoba powinna potwierdzić je na każde stronie. Chodzi o "za zgodność z oryginałem". Identycznie należy opisać wszystkie kopie dokumentów przedkładane do instytucji dokonującej rozliczenia.

Błędem dosyć powszechnym jest dokonywanie niewłaściwe poprawek na finansowych dokumentach. Przy korektach nie wolno w żadnym wypadku stosować korektorów.

Niezmiernie często zdarza się nie dotrzymać terminu. Wiąże się to z koniecznością naliczenia odsetek jak dla podatkowych zaległości. Ponieważ liczone są one od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność nawet jeden dzień spóźnienie narazić może instytucję na konieczność zapłaty naprawdę wysokich odsetek.

Bardzo rzadko zdarza się przygotować wniosek o płatność całkowicie bezbłędnie. Często zdarzają się pewne drobne uchybienia. Mowa o błędnej nazwie projektu, okres realizacji projektu, czy też numer umowy. Pojawia się także błędy rachunkowe, czy też rozbieżności pomiędzy wyciągami bankowymi a zestawieniem dokumentów, które potwierdzają poniesione wydatki.

Oczywiście wniosek to jedno, ale trzeba także wspomnieć o załącznikach. Stanowią one całość rozliczenia i potwierdzają wszelkie poniesione wydatki. Jest to wyciąg bankowy z konta projektu, zestawienia gotówkowych płatności lub też raporty kasowe. Wniosek musi być podpisany przez osobę wskazaną w dokumentacji projektu. W przypadku, gdy wniosek podpisuje ktoś inny, to musimy załączyć stosowne pełnomocnictwo dla podpisującej umowy. Wniosek musimy złożyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i także papierowej. Jednak zdarzają się sytuacje, w których beneficjent zapomina załączyć elektroniczną wersję wniosku lub też ona niezgodna z papierową wersją (przeróżne sumy kontrolne).

Rozliczanie projektów unijnych

Jak uniknąć błędów w rozliczaniu projektów unijnych?

Na pewno każdy z nas zastanawia się czy jest możliwe rozliczanie projektów unijnych bez żadnego błędu. Jak najbardziej jest to możliwe. Możemy oczywiście zrobić to samodzielnie, ale trzeba być sumiennym oraz dokładnym. Gdy nie są to nasze najmocniejsze cechy, to musimy zdecydować się na współpracę z profesjonalną firmą, która oferuje rozliczanie projektów unijnych.

Firma specjalizująca się w rozliczaniu projektów unijnych to firma, która pomoże nam zapanować nad tym całym chaosem. Można powiedzieć, że rozliczanie projektów unijnych ma w "małym paluszku". Nikogo to nie dziwi. Są to profesjonaliści. A gdzie możemy taką firmę znaleźć? Do takiej firmy możemy trafić z polecenia, ale możemy także pokusić się o samodzielne jej wyszukanie. Oczywiście w dzisiejszych czasach niemal wszystkiego poszukujemy w sieci. Wiemy doskonale, że w Internecie znajdziemy wszystko.

Dobrą firmę poznamy po tym, że już długo działa na rynku. Do tego jej oferta musi być rozbudowana oraz zrozumiała dla nas. Warto zapoznać się także z opiniami o tejże firmie. Gdy przeważają tutaj opinie pozytywne, to możemy śmiało pokusić się o współpracę z nią. Jednak, gdy przewaga jest tych negatywnych, to nie do końca mamy ochotę na podejmowanie współpracy. Wydaje się to wszystko logiczne. Na pewno poradzimy sobie z wyborem.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz