Zmiany w przepisach dotyczących organizowania kąpielisk

Udostępnij

Z początkiem nowego roku weszła w życie nowa ustawa Prawo wodne. Razem z tą ustawą pojawiły się różne zmiany. Między innymi to co uległo zmianie to są nowe organy właściwe w gospodarce wodnej. Zamiast wielu do tej pory znanych organów pojawiła się jedna instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dodatkowo zostały w nowej ustawie określone także dokładnie zasady korzystania z wód do kąpieli.

Co roku do 20 maja rada gminy zobowiązana jest do wydania uchwały w sprawie sezonu kąpielowego, który będzie obejmował okres między 1 czerwca a 30 września. Przed tym jak ta uchwała będzie podjęta rada powinna uzyskać zgodę wielu organów. Do końca lutego wójt, burmistrz, prezydent miasta będzie zobowiązany do tego, by projekt uchwały przekazać również do Wód Polskich, właściciela wód, Inspekcji Ochrony Środowiska, inspektoratu sanitarnego, dyrektora urzędu morskiego, śródlądowej drodze wodnej, by wydana była opinia do uchwały przez te organy. Powyższe organy mają 2 tygodnie na to, by zapoznać się z projektem. W tym czasie można także przekazać ewentualne uwagi. Jeśli nie ma odpowiedzi w powyższym terminie będzie to oznaczało, że możemy mówić o cichej akceptacji dla tego projektu. Po podjęciu uchwały kąpielisko musi być też wpisane do stosownej ewidencji.

Organizacja kąpielisk okazjonalnych

Ustawa także pozwala również na organizowanie kąpielisk okazjonalnych. To kąpieliska, albo tez miejsca, które są jedynie okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli. Tego typu kąpielisko może zostać utworzone na maksymalnie 30 dni.

Organizacja kąpielisk

Potrzebne będzie pozwolenie

Organizator chcący zorganizować kąpielisko musi do końca roku poprzedzającego rok, w którym chce je stworzyć przygotować dla burmistrza, wójta, albo prezydenta miasta wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonego fragmentu wód powierzchniowych, na którym kąpielisko okazjonalne będzie zorganizowane. Na co najmniej 30 dni przed tym jak będzie następowało otwarcie kąpieliska organizator ponownie zgłasza się do tego organu, by wydal o zgodę na utworzenie miejsca wykorzystywanego okazjonalnie do kąpieli.

Inne wymagania

Gdy już wszelkie zgody będą wypracowane to organizator takiego kąpieliska musi postarać się o to, by uzyskać również odpowiednie oznaczenie takiego kąpieliska. Zgodnie z ustawą minister zdrowia będzie wydawał w tym zakresie odpowiednie rozporządzenie podając jakie wymagania są, gdy chodzi o wodę jaka powinna znajdować się w kąpielisku stałym czy okazjonalnym. Zmiana ustawy Prawo wodne była podyktowana koniecznością wprowadzenia dyrektywy UE odnośnie wspólnotowego działania w zakresie polityki wodnej. Dlatego właśnie zmiana tej ustawy stała się konieczna dla wszystkich krajów, w tym również dla naszego kraju.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz