Trener biznesu - zawód cieszący się rosnącym zainteresowaniem

Udostępnij

Trener biznesu to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych pracowników na rynku

Dlaczego tak jest?

Bardzo dużo firm przekonuje się o skuteczności takich szkoleń i do efektów jakie można dzięki nim osiągnąć. Najlepsi trenerzy w branży osiągają zarobki w granicach 5 do 8 tysięcy złotych za jeden dzień szkolenia, przez co chętnych do zawodu trenera jest coraz więcej. Oprócz organizacji szkoleń motywacyjnych dla pracowników wielu firm, trenerzy zajmują się także przygotowaniem wielu gwiazd telewizyjnych, polityków czy innych osób zajmujących publiczne stanowiska. Mówimy tutaj o autoprezentacji danej osoby i nauce właściwych wypowiedzi i zachowania, za co niekiedy najlepsi trenerzy wyznaczają stawki po kilkanaście tysięcy złotych za dzień. Nic więc dziwnego, ze kandydatów na trenerów biznesowych nie brakuje, ponieważ takie stawki za dzień pracy potrafią zmobilizować niejednego.

Stawka trenera

W Polsce średnia stawka za dzień pracy trenera biznesowego to około 2 tysiące złotych. Jest to stawka uśredniona, ponieważ najlepszym zdarza się zarobić do 8- 10 tysięcy za dzień, a czasem więcej. Jeśli trener ma już potwierdzone sukcesy zawodowe, odpowiednie referencje zadowolonych klientów i sławę prawdziwego mistrza, to w takim przypadku już sam dyktuje stawki za swoją pracę. Dotyczy to oczywiście najlepszych, a początkujący zaczynają od przeciętnej stawki około 60 złotych za godzinę. Taka praca jest atrakcyjna nie tylko ze względu na zarobki, ale też ze względu na swobodę jaka daje, bo czas pracy zależy tylko od nas. Popyt na trenerów został znacznie wsparty dotacjami unijnymi przeznaczonymi w inwestycje na szkolenia personalne.

Popularność trenera biznesu

Liczba trenerów w Polsce stale rośnie, a Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma nadzieję, że ta tendencja się utrzyma, bo niedługo wyda listę firm które będą szkolić trenerów za dodatkowe dotacje unijne. W Polsce do tej pory zawód trenera biznesowego oficjalnie nie istniał, więc nie ma tez żadnych norm dotyczących wykonywania tego zawodu. Trenerem może być każdy, nawet bez żadnego przygotowania i doświadczenia, jeśli tylko realizuje program szkoleniowy. Niedługo jednak ulegnie to zmianie i zostaną wprowadzone określone wymagania i kompetencje dla trenerów biznesowych.

Specjalizacja w cenie

Trenerów biznesowych szkolą specjalne szkoły trenerskie, uczelnie na studiach podyplomowych lub inne firmy szkoleniowe. Wśród trenerów spotkamy osoby o przeróżnych zawodach i doświadczeniu, psychologów, biznesmenów, inżynierów czy chemików. Dobrym trenerem może być każdy kto posiada odpowiednie predyspozycje osobowościowe, doświadczenie zawodowe i wiedzę, oraz umiejętność pracy z grupą.

Jakie korzyści niesie za sobą współpraca z trenerem biznesu?

Każdy człowiek może pochwalić się uśpionym w nim ogromnym potencjałem przyczyniającym się do tego, że może liczyć na sukces w wielu sferach swojego życia i to tak na polu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Oczywiście, korzystanie z niego jest możliwe jedynie wówczas, gdy uda się nam dostrzec wspomniany potencjał, a potem – świadomie go stosować. Tymczasem okazuje się, że wiele osób napotyka na poważny problem dochodząc do tego etapu.  Trudno jest im uświadomić sobie, że drzemią w nich pokłady możliwości, nie jest tez łatwo uzmysłowić im, z jak ogromnym potencjałem mają do czynienia.

Nie dziwi więc to, że jego praktyczne zastosowanie staje się w takim przypadku bardzo trudne. Sukces trenera biznesu jest wypadkową szeregu czynników. Na pierwszy plan wysuwają się w tym kontekście chęci, na dalszym znajduje się zaś nakład pracy samego klienta. Oba warunki są tak samo ważne, jeśli zaś dojdzie do ich spełnienia, można być już spokojnym o to, że doczekamy się zwrotu inwestycji. Co ważne, nie mamy tu na myśli jedynie zysków materialnych, choć trudno nie zgodzić się z tym, że ich znaczenie jest niemożliwe do przeceniania. Liczy się również zysk indywidualny i społeczny. Same szkolenia z udziałem trenera biznesu koncentrują się przede wszystkim na tym, aby można było zaktywizować mocne strony uczestnika znane też jako jego wewnętrzne zasoby.

Usługi trenera biznesu

Pokonanie ograniczeń

Trener biznesu pomaga tez swojemu klientowi w procesie polegającym na przekraczaniu jego osobistych barier, które mogą się stać dla niego ograniczeniem. Pomaga też grupom i osobom w realizacji przyświecających im celów. Jeśli na współpracę z trenerem biznesu decyduje się osoba prywatna, może liczyć na szereg korzyści. Chyba najpoważniejsza wiąże się z większą samoświadomością oraz z większym poczuciem własnej wartości, nie bez znaczenia jest jednak lepsza motywacja do pracy, wewnętrzna równowaga, a także odnalezienie sposobów na nieustanne samodoskonalenie.

Relacje interpersonalne

Trener biznesu jest też nieoceniony w momencie, w którym pojawia się konieczność poprawienia relacji z innymi ludźmi. Korzystanie z usług trenera biznesu jest również szansą na osiągnięcie balansu pomiędzy życiem zawodowym oraz osobistym. Jednocześnie można liczyć na odkrycie drzemiących w nas talentów oraz poznanie tych wad i zalet, których wcześniej sobie nie uświadamialiśmy. Trener biznesu może jednak zagwarantować zyski nie tylko jednostkom, ale i firmom. W tym ostatnim przypadku na pierwszy plan wysuwa się bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów, jakimi dysponuje organizacja. Nie bez znaczenia jest jednak i to, że jest on w stanie stworzyć bardziej wydajne zespoły pracownicze i wypromować w organizacji pozytywne zmiany.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz